یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: transformation

لگاریتم گرفتن از داده‌هایی که صفر در آنها است

برای کشیدن نمودارهایی که فاصله‌ی بیشتر داده‌ها کم و برخی از داده‌ها با فاصله‌ی فراوان از دیگر داده‌ها هستند، بهتر است از تبدیل یکی یا هر دو محور نمودار بهره برد. بدین شکل فاصله‌ی داده‌ها همسان‌تر می‌شود. یک روش معمول برای تبدیل محورهای نمودار لگاریتم گرفتن است. مشکل لگاریتم این است که اگر برخی داده‌ها صفر باشند نمی‌توان لگاریتم آنها را گرفت. برای کنار آمدن با این مشکل، بسته به نوع داده راه‌های گوناگونی پیشنهاد شده است. کسی در وبلاگش این راه‌های گوناگون را گرد آورده است که من هم آدرس او را اینجا جای می‌دهم.

http://robjhyndman.com/hyndsight/transformations/

Advertisements