یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: پایگاه داده

پایگاه داده ای جدید برای بیان ژن

IST online سایتی بسیار جدید است که پرشمارترین میزان داده‌ها درباره‌ی بیان هر یک از ژن های انسان در بافت ها و سلول های گوناگون سرطانی و سالم را به رایگان نمایش می‌دهد. افزون بر آنِ‌‌، نمودارهای بسیاری را می‌توان از به وسیله‌ی خود این سایت کشید.

Advertisements