یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: مقاله‌نویسی

پایه‌های مقاله نویسی – زبان انگلیسی-

 روشن و گیرا نوشتن یک مقاله می‌تواند به اندازه‌ی خود کار علمی انجام شده در پذیرش مقاله و خوانده شدنش اثرگذار باشد. همان اندازه که خوب مقاله نوشتن می‌تواند اهمیت دارد، یادگیری آن نیز می‌تواند در دسترس باشد. از آنجا که زبان علمی بسیار استاندارد و ساده است، پیروی از یک رشته از اصول دست کم به شیوایی مقاله کمک شایانی می‌کند. این موضوع به ویژه برای کسانی که زبان نخستشان انگلیسی  نیست پرارزش است. در این نوشتار- و بخش‌هایی که در پی خواهد آمد-، این پایه‌های کلی مقاله نویسی، ترتیب آنچه باید در هر بخش از مقاله گفته شود، و نکته‌هایی در کاربرد زبان را بازگو خواهم کرد. با پیروی گام به گام از طرحی که در اینجا می آید، می‌توان فرآیند نوشتن مقاله را ساده تر کرد.
Advertisements