یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: تبدیل

نرم‌افزاری برای تبدیل فرمت‌های داده‌های ژنتیکی

در ژنتیک جمعیت، فرمت‌های گوناگونی برای ذخیره‌ی داده ها به کار می‌رود که گاهی تبدیل یک فرمت به دیگری چندان سرراست نیست. امروز به این برنامه (PGDSpider) برخوردم که کمابیش 30 فرمت گوناگون را به هم تبدیل میکند و روی همه‌ی سیستم عامل‌ها هم اجرا میشود. فرمتهایی که این برنامه می‌تواند تبدیل کند را میتوان در ویکی آن دید.

Advertisements