یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: برنامه

تشخیص نوترکیبی (Recombination) در توالی‌های DNA

امروزه روش‌ها و نرم‌افزارهای فراوانی برای تشخیص نوترکیبی در توالی‌های DNA وجود دارند. وجود پرشمار این برنامه‌ها و پیش‌فرض‌های گوناگونی که هر یک دارند، برگزیدن برنامه‌ی ایده‌ال را با سردرگمی همراه می‌کند.

امروز مقاله‌ای دیدم که جمع‌بندی خوب و کاملی از این برنامه‌ها و پیش‌فرض‌های هر یک ارایه می‌دهد.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-0998.2011.03026.x/full

یک شکل از درون این مقاله را در اینجا می‌بینید:

Advertisements