یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی دسته‌ها: گزیده‌ای از پژوهش‌های دیگران

فرزندان مادرانی که خود احساس ایمنی می کنند خدا را نزدیکتر می یابند

احساس نزدیکی خدا در بچه ها، نه به مذهبی بودن مادرانشان، بلکه به احساس ایمنی که خود مادران میکنند بستگی دارد. یعنی مادرانی که آرام و با اطمینان هستند فرزندانی دارند که خدا را نزدیکتر حس میکنند و این درباره ی مادران مذهبی و غیرمذهبی یکسان است.

این پژوهش برپایه ی نظریه های روانشناس انگلیسی در سده ی پیش است که بیان میداشت نوع ارتباط مادران بر شیوه ارتباط فرزندانشان با دیگران و حتی آنچه که جسمانی نیست نیز اثر میگذارد. نکته جالب در این پژوهش این است که مذهبی بودن مادران تاثیری در احساس نزدیک بودن خدا در کودکان ندارد.

http://bps-research-digest.blogspot.ch/2013/01/the-children-of-securely-attached.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+BpsResearchDigest+(BPS+Research+Digest)

Advertisements

بحران میانه‌ی زندگی در دیگه میمون‌ها هم دیده می‌شود

به تازگی اقتصاددانان و دانشمندان رفتار طرح رفاه انسان را در سراسر عمرش، در چندده کشور و با مقیاسهای گوناگون از جمله شادی و سلامت روانی، بررسی کرده اند رفاه در جوانی بالا، در میان‌سالی پایین و در پیری دوباره بالا است. دلیل این طرح هنوز نا مشخص است ولی برخی نظریه ها به فشار اقتصادی و اجتماعی اشاره می‌کنند

در پژوهشی که به تازگی چاپ شده، همین طرح از رفاه را در ۵۰۸ میمون دیگه (دو گروه شمپانزه و یک گروه اورانگوتان) دیده اند. این پژوهش نشان می‌دهد که طرحی که از رفاه انسان در درازای عمرش دیده می‌شود، تنها مربوط به انسان نیست و شاید ریشه‌های آن را باید در زیست شناسی نیز جستجو کرد.
Weiss, a., King, J. E., Inoue-Murayama, M., Matsuzawa, T., & Oswald, a. J. (2012). Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1–4. doi:10.1073/pnas.1212592109

چگونه نرمش‌ناپذیری (Robustness) فنوتیپی ارث‌پذیری صفتها را محدود می‌کند؟

در این مقاله نویسنده دلایل گوناگونی را بیان می‌دارد که به توضیح این می‌پردازند که چرا در مطالعه‌های ارتباط میان ژنوتیپ-فنوتیپ (GWAS) میزان ارثی بودن یک صفت همیشه میزانی اندک است. در واقع در این مقاله یکی از جاهایی که این میزان گم شده‌ی ارثی بودن را باید یافت نشان می‌دهد.

افراد طبقه‌های بالای جامعه، رفتارهای غیر اخلاقی بیشتری نشان می‌دهند

در پژوهشی که به تازگی به وسیله‌ی دانشمندان دانشگاه میشیگان انجام شده، به وسیله‌ی هفت مطالعه با کاربرد روش‌های تجربی ، نشان داده شده است که افراد طبقه‌‌های بالای اقتصادی در جامعه بیش از افراد طبقه‌های پایین‌تر رفتار‌های غیراخلاقی از خود نشان می‌دهند. در مطالعه های ۱ و ۲، افراد طبقه‌ی بالا بیش از افراد طبقه‌ی پایین قوانین رانندگی را می‌شکستند. در مطالعه‌های آزمایشگاهی بعدی، افراد طبقه‌ی بالا بیشتر از افراد طبقه‌ی پایین تمایل به تصمیم‌های غیراخلاقی از خود نشان دادند (مطالعه‌ی ۳)،  کالاهای باارزش را از دیگران گرفتند (مطالعه‌ی ۴)، در مذاکره‌ها دروغ گفتند (مطالعه‌ی ۵)، برای بیشتر کردن شانس خود در بردن جایزه تقلب کردند (مطالعه‌ی ۶)، و از رفتار غیراخلاقی در محیط کار پشتیبانی کردند (مطالعه‌ی ۷). این پژوهش همچنین نشان داد که این تمایل بیشتر افراد طبقه‌ی بالای اجتماعی، تا حدی، به دلیل تمایل بیشتر آنها به آز است.

 Higher social class predicts increased unethical behavior (2011) Piff et. al. PNAS